Kobieca marka roku 2020 Przy zakupie 20 sztuk dostawa gratis 40 lat doświadczenia

REGULAMIN SPRZEDAŻY OBOWIĄZUJĄCY OD 01.01.2020r. w
Dek Optica Sp. j. Daniluk, Doleczek

§ 1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Dek Optica – Dek Optica Sp. j. Daniluk, Doleczek z siedzibą we Wrocławiu ul. Kowalska 121, 51-424 Wrocław wpisana do rejestru przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego dla m. Wrocławia, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS nr 0000248459. NIP 8951848449, REGON: 020214292.

Katalog (Prezentacja Produktowa)– serwis internetowy www.dekoptica.pl, dostępny dla Klientów będących przedsiębiorcami w rozumieniu art. 43 ¹ ustawy z dna 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny Dz.U.2018.1025 t.j. z dnia 2018.05.29 („Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.”), w ramach którego Klient ma możliwość zamawiania Towarów lub wysłania zapytania ofertowego.
Klient – przedsiębiorca w rozumieniu art. 43 ¹ ustawy z dna 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny Dz.U.2018.1025 t.j. z dnia 2018.05.29 prowadzący działalność gospodarczą i dokonujący zakupów na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą z branży optycznej, nie będący konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego;

Konto Klienta – zbiór usług i funkcji dostępnych dla Klienta po zarejestrowaniu się i po zalogowaniu do serwisu internetowego www.dekoptica.pl oraz zbiór danych i ustawień Klienta związanych z korzystaniem z niego.

Towar – produkt oferowany Klientowi przez Spółkę za pośrednictwem serwisu internetowego www.dekoptica.pl

Zamówienie – przesłanie drogą elektroniczną przez Klienta do serwisu internetowego www.dekoptica.pl należycie wypełnionego formularza zamówienia dostępnego na Stronie, wskazującego m.in. dane Klienta oraz Towar, który Klient zamierza zamówić .

Płatność – świadczenie pieniężne Klienta dokonywane z tytułu zakupu Towaru za pośrednictwem serwisu internetowego www.dekoptica.pl .

Regulamin – niniejszy regulamin przyjęty w wersji obowiązującej z dnia 01.01.2020

 

§ 2. Postanowienia Ogólne

 1. Dek Optica świadczy usługi sprzedaży wyłącznie Klientom na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Klient przed dokonaniem zakupu lub wysłaniem zapytania ofertowego musi potwierdzić, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu. Regulamin dostępny jest na stronie www.dekoptica.pl. Warunkiem współpracy jest akceptacja Warunków Regulaminu.
 2. Dek Optica dołoży wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo przekazywanych danych oraz zapewni, by realizacja zamówień prowadzona była w sposób ciągły i poprawny.
 3. Dek Optica współpracuje z zakładami i hurtowniami optycznymi, nie realizuje zamówień składanych przez klientów indywidualnych, a także klientów prowadzących działalność gospodarczą spoza branży optycznej.

§ 3. Zamówienie towaru

 1. Katalog oferuje Klientom możliwość przeglądania i zamawiania Towarów.
 2. Zdjęcia Towarów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji.
 3. Do korzystania z Katalogu wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.
 4. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Klienta. Klient ma możliwość złożenia zamówienia po zalogowaniu się do Konta albo bez takiego logowania po podaniu wszystkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia pracownikom Działu Handlowego Dek Optica, a którzy są wymienieni na stronie internetowej Dek Optica .
 5. Dodatkowo istnieje również możliwość złożenia zamówienia w inny sposób:
  1. Mailowo – na mail zamowienia@dekoptica.pl;
  2. Telefonicznie – pod numerem tel. 71 3457001, 71 3457008;
  3. Przy pomocy dedykowanego Opiekuna Klienta
   Złożenie zamówienia w powyższy sposób jest równoznaczne z zapoznaniem się i z akceptacją Regulaminu.
 6. W celu dokonania rejestracji należy na Stronie http://www.dekoptica.pl wypełnić formularz rejestracyjny.
 7. Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Dek Optica danych osobowych niezbędnych dla realizacji zamówień.
 8. Po dokonaniu rejestracji, Klient może zalogować się do katalogu (serwisu) internetowego przy pomocy podanych w trakcie rejestracji adresu email jako loginu oraz hasła. Za poprawność danych wprowadzonych do serwisu odpowiada Klient jako użytkownik serwisu.
 9. Klient obowiązany jest do bieżącego aktualizowania danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.
 10. Katalog jest dostępny całą dobę. Klient po zalogowaniu się, składa Zamówienie, wskazując w Katalogu Towar, którym jest zainteresowany i jego ilość oraz przez umieszczenie go w koszu zakupowym i potwierdzenie zamówienia.
 11. Dek Optica informuje, że szczegóły wyglądu zewnętrznego Towarów oferowanych w Katalogu (w szczególności kolory i odcienie) widoczne na urządzeniach Klienta (monitor, wyświetlacz) lub na wykonanych przez Klienta wydrukach mogą różnić się od rzeczywistych, w zależności od indywidualnych właściwości i ustawień tych urządzeń.
 12. Opisy Towarów, dostępność towarów, ceny oraz wszelkie inne informacje umieszczone w Serwisie Internetowym nie stanowią oferty Dek Optica w rozumieniu kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do złożenia oferty przez Klienta. Ofertę Klienta stanowi Zamówienie. Dek Optica zastrzega sobie możliwość wysłania mniejszej ilości towarów, niż wskazane w ofercie Klienta z uwagi na ich niedostępność. Powyższe nie może być podstawą do reklamacji przesyłki lub dochodzenia ewentualnych roszczeń od Dek Optica.
 13. Dek Optica prowadzi sprzedaż futerałów na oprawki oraz ściereczek do czyszczenia okularów.
 14. Dek Optica prowadzi sprzedaż premiową w zakresie standów na oprawki oraz luster. Dotyczy to Klientów zamawiających jednorazowo minimum 20 opraw frezowanych. Klient może otrzymać w ramach gratisu stand lub lustro. Dek Optica dystrybuuje również plakaty reklamowe, które Klient może otrzymać na wyraźną prośbę. Sprzedaż premiowa oraz jej warunki mogą się zmieniać w zależności od aktualnej polityki sprzedaży Dek Optica.

§ 4. Realizacja zamówień

 1. Oferowany Towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych, wprowadzony na polski rynek zgodnie z przepisami prawa. Dek Optica dokłada najwyższej staranności, aby oferowane przez nią Towary spełniały wysokie wymogi jakościowe i standardy przyjęte przez Dek Optica we wszelkich formach sprzedaży.
 2. Wyjaśnianie wątpliwości i nieprawidłowości związanych ze złożonymi zamówieniami lub wykonywaniem Płatności możliwe jest od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w godzinach 8:00-16:00 pod numerem telefonu 71 3457001 oraz 71 3457008.
 3. Dek Optica zastrzega sobie prawo do kontaktu telefonicznego celem potwierdzenia lub weryfikacji Zamówienia.
 4. Zamówienia są realizowane w terminie 1- 5 dni roboczych od daty zaakceptowania Zamówienia. Dostawy Zamówień realizowane są w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 5. Darmowa wysyłka Towarów dotyczy zamówień powyżej 300zł netto lub/i 20 sztuk opraw i jest realizowana tylko na obszarze RP.
 6. Koszty dostawy zostaną uwzględnione na fakturze. Dek Optica dostarcza Towary Klientowi wraz z dokumentem sprzedaży w postaci faktury VAT.
 7. Dek Optica realizuje dostawy zamówień poprzez firmę kurierską pod adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu. Dopuszcza się wysyłkę zauszników Pocztą Polską na wyraźną prośbę Klienta.
 8. Przekazanie zamówionych towarów firmie kurierskiej jest realizowane w dni robocze: od poniedziałku do piątku. Dek Optica nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.
 9. Po wydaniu Towarów przez firmę realizująca dostawę Klient powinien niezwłocznie sprawdzić, czy Towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych powstałych w transporcie oraz czy wydany Towar jest zgodny z Zamówieniem. 
 10. W przypadku braku uszkodzeń lub innych zastrzeżeń klient lub osoba upoważniona potwierdza wydanie Towarów. Przyjmuje się, że każda osoba czynna w lokalu Klienta jest osobą upoważnioną do odbioru Towaru. 
 11. W przypadku stwierdzenia mechanicznego uszkodzenia Towaru lub niezgodności Towaru z Zamówieniem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji, w której uprawniony jest do żądania wymiany towaru. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty za Zamówienie.
 12. W sytuacji nieuzasadnionej odmowy przyjęcia zamówionego Towaru, Klient będzie obciążony kosztami transportu. Klient jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów związanych z bezpodstawną odmową przyjęcia zamówionego towaru. 

§ 5. Ceny towarów

 1. Dek Optica zamieszcza wszelkie informacje na temat swojego Katalogu Towarów w serwisie internetowym na stronie http://www.dekoptica.pl.
 2. Podgląd cen w Katalogu jest możliwy tylko i wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników. Korzystanie z Serwisu, po zarejestrowaniu się w nim jako Użytkownik nie umożliwia podglądu stanów magazynowych Dek Optica.
 3. Dek Optica zastrzega sobie prawo do przeprowadzania przez administratora strony weryfikacji danych podanych przez Klienta-Użytkownika i podanych przez niego danych dotyczących prowadzonej działalności.
 4. Ceny Towarów zamieszczone są przy prezentowanym Towarze. Ceny nie zawierają podatku VAT, który będzie każdorazowo doliczany na fakturze w aktualnie obowiązującej stawce i podawane są w złotych polskich. Ceny nie obejmują kosztów dostawy.
 5. Dek Optica zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży bez podania przyczyny. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.

§ 6. Płatności i dostawy

 1. Dek Optica akceptuje następujące formy płatności:
  1. Faktura VAT z terminem płatności 14 dni,
  2. Płatność za pobraniem przy odbiorze towaru – gotówka,
  3. Przedpłata na podstawie Faktury Pro-forma.
 2. Wybór właściwej formy płatności następuje podczas składania zamówienia.
 3. Koszty dostawy zostaną uwzględnione na fakturze zgodnie z informacją wyświetlającą się w opcji dostawy.
 4. Opóźnienie w Płatności w stosunku do terminów faktur VAT, skutkować będzie naliczeniem odsetek ustawowych za opóźnienie w płatności oraz wszczęciem postępowania windykacyjnego celem odzyskania należności.
 5. Dek Optica zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia do czasu uregulowania przeterminowanych faktur. W przypadku Klientów, którzy nie dokonali płatności za Towar w terminie przewidzianym na Fakturze VAT, Dek Optica zastrzega sobie prawo do przekazania długu do współpracującej firmy windykacyjnej.
 6. Forma płatności dla Klientów, których zaległość została przekazana do firmy windykacyjnej, zostaje ograniczona do faktur proforma oraz płatności za pobraniem aż do odwołania.

§ 7. Reklamacja

 1. Dek Optica nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie towaru, a w szczególności za działania lub zaniechania  Klienta lub jego odbiorców, korzystającego z towaru, a skutkujące wynikiem innym niż przewidziany przez producenta.
 2. Dek Optica odpowiada za wady fizyczne rzeczy stwierdzone przed upływem dwóch lat, od dnia wydania rzeczy Kupującemu. Dek Optica informuje, że białe oprawy okularowe wykonane z tworzywa mogą tracić swoją barwę na skutek kontaktu z farbą fryzjerską lub podobnymi wyrobami kosmetycznymi, stąd firma w tym zakresie wyłącza swoją odpowiedzialność za powstałe przebarwienia. Wszelkie uszkodzenia mechaniczne w oprawach frezowanych, typu wyłamany flex lub złamana wtopka nie podlegają reklamacji.
  Warunkiem rozpatrzenia reklamacji opraw marki Lite jest odesłanie oprawy do siedziby firmy.
 3. Klientowi w związku ze stwierdzeniem w powyższym terminie wady przysługuje w pierwszej kolejności roszczenie o usunięcie wady a następnie wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad, a także, w przypadku braku możliwości realizacji w/w roszczeń uprawnienie do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. Reklamacje opraw wtryskowych składać można telefonicznie, mailowo, u przedstawiciela handlowego, przez formularz reklamacyjnych na stronie www.dekoptica.pl/procedura-reklamacyjna/, bądź bezpośrednio w Dekoptica na adres podany powyżej.
 5. Składając reklamację należy dokonać opisu, czego reklamacja dotyczy:
  1. imię i nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego reklamację,
  2. przedmiot reklamacji,
  3. okoliczności uzasadniające reklamację w tym termin stwierdzenia wady
  4. datę zawarcia Umowy
  5. żądanie Klienta, np. naprawy, wymiany Towaru, odszkodowania itd.,
  6. podpis reklamującego w przypadku reklamacji wniesionej w formie pisemnej.
 6. Dek Optica rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania dokumentu reklamacji oraz towaru (gdy jest on wymagany do rozpatrzenia reklamacji).
 7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Dek Optica wedle swojego uznania naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.
 8. Przy wymianie zauszników Dek Optica uprzejmie informuje, że nie gwarantuje wymiany na identyczne do tych objętych reklamacją, ale dołoży wszelkich starań, aby były podobne i pasujące.

§ 8. Dane osobowe

 1. Dane Klienta, który założył konto w serwisie na stronie internetowej lub złożył Zamówienie przetwarzane są w zakresie niezbędnym dla utrzymania konta lub wykonania transakcji, zgodnie z art. 18 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j. z dnia 2017.06.24 ). Administratorem danych osobowych jest Dek Optica Sp. j. Daniluk, Doleczek ul. Kowalska 121, 51-424 Wrocław.
 2. Klienci, który dokonali rejestracji mogą dodatkowo wyrazić zgodę na otrzymywanie bieżących informacji handlowych dotyczących promocji i aktualności w ofercie Spółki.
 3. Klienci mają prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Klient, który zamierza poprawić swoje dane osobowe lub zażądać ich usunięcia powinien wysłać żądanie pocztą na adres: Dek Optica Sp. j. Daniluk, Doleczek ul. Kowalska 121, 51-424 Wrocław, względnie na adres email dek@dekoptica.pl.
 4. Podane dane osobowe, będą przetwarzane:
  1. ponieważ jest to niezbędne do zapewnienia komunikacji z Klientem, ewentualnego wykonania umowy, w szczególności realizacji sprzedaży, zamówień i dostawy, rozliczeń (w tym płatności bezgotówkowych), obsługi reklamacji;
  2. gdy Klient wyrazi odrębną zgodę na kierowanie do niego treści marketingowych za pośrednictwem poczty e-mailowej,
  3. gdy przepisy prawa wymagają przetwarzania podanych danych dla celów podatkowych i rachunkowych, np. wystawianie faktur i przechowywanie ich przez określony czas.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Dek Optica w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług, w szczególności: dostawcom usług i systemów informatycznych, agencjom marketingowym, firmom kurierskim, Poczcie Polskiej, bankom, dostawcom usług płatniczych, prawnych, windykacyjnych lub audytowych.
 6. Dane będą przetwarzane do czasu :
  1. zakończenia współpracy z Klientem, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają zachowania dłuższego okresu przechowywania lub
  2. zakończenia okresu przedawnienia roszczeń (o ile przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla zapewnienia procesu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami).
 7. W przypadku uzyskania zgody na cele marketingu bezpośredniego (e-mail i/lub telefon) dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody przez Klienta.
 8. Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zapewnienia komunikacji z Klientem i/lub zawarcia umowy. Bez podania danych nie będzie możliwe zawarcie umowy. Podanie danych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne. Dane Klienta nie będą podlegać profilowaniu, ani nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.  

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszystkie nazwy Towarów oferowanych do sprzedaży przez Dek Optica są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 3. Wszelkie treści, w tym zdjęcia prezentowane w serwisie na stronach internetowych Dek Optica, chronione są prawami autorskimi i pokrewnymi. Zabrania się ich kopiowania, powielania i rozpowszechniania bez uzyskania pisemnej zgody Dek Optica. Powyższy zakaz nie dotyczy zakładki „do pobrania” z materiałami przygotowanymi dla Klientów do pobrania i wykorzystania przez nich w celach związanych z promocją i marketingiem produktów oferowanych przez Dek Optica.
 4. Dek Optica jest uprawniona do wprowadzania zmian w Regulaminie bez podania przyczyn ze skutkiem na przyszłość. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie od daty wskazanej w informacji o zmianie Regulaminu i nie mogą naruszać praw Klienta wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany.
 5. Naruszanie przez Klienta Regulaminu lub ustalonych zasad sprzedaży uprawnia Dek Optica do zablokowania zarejestrowanego konta, utraty prawa do zakupów oraz prawa do następnej rejestracji konta.
 6. Art. 661 §2 KC ma zastosowanie do umów zawartych z Klientami tylko w zakresie wskazanym w niniejszym regulaminie.

Zatwierdzono i przyjęto w dniu 1.01.2020